07-04-1989 – PUNT CATALUNYA NORD

07-04-1989 – PUNT CATALUNYA NORD